Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Representatie van vrouwen in internationale webshops

Islamitische landen en de Westerse cultuur lijken soms lijnrecht tegen over elkaar te staan. Deze landen verschillen van elkaar op vele dimensies. Een actueel fenomeen, is het verschil in de positionering van de vrouw in islamitische en Westerse landen. In Saudi-Arabië is er bijna een volledige scheiding van mannen en vrouwen. Vrouwen worden in advertenties dan ook vaak aan de zijde van hun man afgebeeld. In tegenstelling tot Saudi-Arabië, worden vrouwen in Nederland juist sterk, zonder echtgenoot en stoer afgebeeld. Hoe worden vrouwen dan afgebeeld in advertenties, en in dit geval specifiek, in internationale webshops? Een ander fenomeen, is het verschil in beleefdheid tussen verschillende culturen. Beide fenomenen zijn belangrijk in de internationale marketingwereld. Het bepaalde merk wil natuurlijk zo goed mogelijk aanslaan op het bijbehorende publiek. In ons onderzoek hebben we systematisch twee culturen tegenover elkaar gezet, namelijk: de Saudi-Arabische cultuur en de Nederlandse cultuur. Vervolgens hebben we gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen deze culturen. Hierbij hebben we gekeken naar vier verschillende webshops op het gebied van de positionering van de vrouw en de beleefdheid. Als je kijkt naar de onderstaande afbeeldingen, welke webshop hoort bij Nederland en welke webshop bij Saudi-Arabië?

Afbeelding 1
1

Afbeelding 2

2

Reageer: