Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Gender Roles in Spaanse Films

In ons onderzoek beantwoorden wij de vraag in hoeverre traditionele rolverdelingen voor mannen en vrouwen gerepresenteerd worden in Spaanse dramafilms. De afgelopen decennia is er veel veranderd in de rollen van mannen en vrouwen in de maatschappij, op de werkvloer en thuis. Vaak zien we stereotype traditionele genderrollen echter toch nog terug in reclame. Om deze reden besloten wij in een content analysis te onderzoeken of de traditionele genderrollen ook nog voorkomen in Spaanse drama films. We hebben onderzocht in welke rollen mannen en vrouwen worden gerepresenteerd en welke activiteiten mannen en vrouwen in de representaties uitvoeren. Ook de gespreksonderwerpen die worden aangehaald door mannen en vrouwen kunnen verschillen. De verdeling van gender roles is toe te passen op de schaal van Pingree et al. (1976), waarmee het niveau van seksisme in representaties wordt vastgesteld. De geanalyseerde films zijn de dramafilms Un puƱado de besos (2014) en El club de los incomprendidos (2014). In onze analyse vielen een aantal dingen op. Een groot deel van de representatie van gender roles bestaat bijvoorbeeld nog steeds uit stereotypen. Wij kregen de indruk dat er voor beide geslachten in de representatie gezocht wordt naar uiteenlopende activiteiten, maar dat toch nog vaak geneigd wordt naar het plaatsen van mannen en vrouwen in hun traditionele rollen.

Foto

Reageer: