Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Charlie Hebdo

Het onderzoek dat wij gedaan hebben heeft betrekking gehad op het verschil in beeldvorming tussen nieuwsberichten op de Nederlandse en Amerikaanse televisie. Specifiek hebben we hiervoor FOX News en het NOS journaal onderzocht. Als casus hebben we voor de aanslag op Charlie Hebdo gekozen. Om te ontdekken of er verschillen dan wel overeenkomsten te vinden zijn hebben we vier uitzendingen met elkaar vergeleken door middel van een Critical Discourse Analyse. Twee waren er afkomstig van de NOS en twee van FOX News. Door vragen te stellen als: ‘Wie komen er aan het woord?’, ‘Hoe worden moslims in beeld gebracht?’ en ‘Wie neemt de autoritaire positie in bij de verslaggeving?’ hebbench we geprobeerd om een blik te werpen op het beeld dat de zenders vormen van de aanslag op Charlie Hebdo en hoe ze dit relateren aan de Islam. Uit het onderzoek is gebleken dat er vooral een grote discrepantie zit in de mate van objectiviteit tussen de zender. Vergelijkbaar zijn ze echter op het niveau van het creëeren van een wij-zij deling tussen het Westen en Islamitische wereld.

Reageer: