Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Benoeming van etnische achtergronden in de media

Peace

In nieuwsberichten wordt de achtergrond van etnische minderheden vaak benoemd, terwijl deze helemaal niet relevant blijkt te zijn. Professor Wasif Shadid merkte dit op in zijn artikel (Berichtgeving over moslims en de islam in de westerse media: Beeldvorming, oorzaken en alternatieve strategieën), en pleitte ervoor om dit af te schaffen wanneer deze benoeming niet relevant voor de situatie is. Of een Nederlander, een Marokkaan of een Rus een misdaad begaat, de achtergrond voegt niets toe aan het (nieuws)bericht. Als je erover nadenkt is het enige gevolg hiervan een opeenstapeling van negatieve berichten, wat kan leiden tot stereotypering.
Shadid merkt dit verschijnsel alleen op, maar hij leverde geen bewijs ervoor. Dit is wat wij wilden onderzoeken in ons onderzoek. We verrichtten een kleinschalig empirisch onderzoek, waarin proefpersonen twee versies van een bericht lazen: de één met en de ander zonder benoeming van de afkomst. Het bericht ging over Marokkaanse jongeren die een groep kinderen in elkaar sloeg.
In zekere zin is er in dit artikel wel sprake van relevantie, want de Marokkaanse jongeren vonden dat het ‘hun wijk was’, terwijl het in Amersfoort gebeurde. Maar dan nog voegt deze benoeming hier niets toe.

Reageer: