Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Taalhandelingen in opiniërende artikelen

Dit on3819943_origderzoek beslaat een contrastief corpusonderzoek tussen Spaanse en Nederlandse krantenartikelen. Verschillende opiniestukken uit El País en de Volkskrant over de foto van het Syrische vluchtelingenjongetje Aylan Kurdi zijn geanalyseerd aan de hand van taalhandelingen. De vragen die in dit onderzoek beantwoord zijn de volgende: ‘’In hoeverre verschillen de toon van Spaanse en Nederlandse opinieartikelen in de berichtgeving over de foto van het Syrische vluchtelingenjongetje Aylan Kurdi? In hoeverre zijn deze verschillen toe te schrijven aan de betreffende culturen?’’ Om deze vragen te beantwoorden worden de artikelen geanalyseerd en worden de belangrijkste taalhandelingen eruit besproken. Deze zijn vervolgens gesorteerd om hier daarna conclusies uit te trekken. Om de bevindingen op talig en communicatief gebied te kunnen verbinden aan cultuur maken we gebruik van de dimensies van Hofstede. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn dat de Spaanse opiniestukken vooral uit emotionerende en activerende taalhandelingen bestaan en de Nederlandse vooral uit informatieve en persuasieve. Uit Hofstede’s analyse is gebleken dat Nederland hoog scoort op individualisme en toegeeflijkheid, in dit onderzoek is dit verbonden aan de resultaten van de gemaakte taalhandelingenanalyse. Dat Spanje minder hoog scoort op individualisme komt overeen met het feit dat zij meer gebruik maken van emotionerende taalhandelingen. Nederland scoort hoger op de dimensie toegeeflijkheid, dit betekent dat zij minder toegeeflijk zijn met hun gevoelens, ze laten hun gevoelens minder snel blijken in een tekst. De Spaanse schrijvers doen dit wel, en dat werkt door in het hogere emotionerende gehalte van hun artikelen.

Reageer: