Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

One concept, two cultures: The Office

Office

De Britten staan wereldwijd bekend voor hun gevoel voor humor en hun trademark ‘britcoms’ worden uitgezonden op televisies ver buiten de grenzen van het Verenigd Koninkrijk. Toen de succesvolle serie The Office naar America geëxporteerd werd, is er voor gekozen een eigen Amerikaanse versie te maken. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan, zo’n verhuizing van Slough in county Berkshire naar downtown Scranton, Pensylvania?

In een contrastieve hermeneutische analyse hebben we bekeken wat de verschillen zijn in de humor die toegepast wordt tussen de Britse en Amerikaanse versie van The Office.

Door de humor systematisch te categoriseren en vervolgens de verschillen tussen de twee series te vergelijken kunnen we iets zeggen over het verschillende gebruik van humor in beide afleveringen en daarmee ook het gebruik van humor in de Britse en Amerikaanse Cultuur. Als we precies weten wat de verschillen zijn, kan dit ons helpen bij het bevorderen van interculturele communicatie. Als iemand voordat hij een interculturele interactie aangaat, weet hoe zijn humor verschilt met die van de ander, kan dit misunderstandings voorkomen.

Reageer: