Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Nederlandse en Russische nieuwsberichtgeving over de MH17

In ons onderzoek wordt er een antwoord gegeven op de vraag of er een verschil te vinden is tussen de nieuwsberichtgeving afkomstig van een Nederlandse nieuwsbron en afkomstig van een Russische nieuwsbron met betrekking tot de crash van de MH17. Beide bronnen zijn nieuwssites die in het Engels rapporteren, zowel internationaal nieuws als nieuws afkomstig uit het binnenland.

Middels een contrastieve analyse worden de door ons gekozen artikelen geanalyseerd en gecodeerd. Op basis hiervan wordt benoemd tot welk mediaframe de artikelen behoren en wat voor soort taalgimagesebruik er gehanteerd wordt. Er wordt per artikel ook gekeken naar wie er schuldig wordt bevonden, indien er een schuldige genoemd wordt en hoe de slachtoffers omschreven worden, mits zij omschreven worden. Tenslotte wordt het een tragedie, terreuractie, complot of anders wordt genoemd.

Er worden patronen gevonden in zowel de Nederlandse nieuwsrapportage als in de Russische nieuwsrapportage. De Nederlandse nieuwssite benoemt in alle gevallen de crash als een terreuractie en de slachtoffers worden uitgebreider beschreven dan op de Russische nieuwssite. Beide bronnen benoemen allebei een andere schuldige. Er wordt ook een samenhang gevonden tussen bijvoorbeeld de aard van de crash, zoals terreuractie en de toerekening van de schuldige.

Reageer: