Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Een contrastief onderzoek naar Speech acts

Bij dit onderzoek zal er aan de hand van een contrastieve analyse onderzocht worden of er verschillen bestaan tussen het gebruik van de speech acts verontschuldigen, schelden en request in de Britse serie Broadchurch en de Amerikaanse serie Gracepoint. Er zal gekeken worden naar verschillende fragmenten uit beide series om dit te onderzoeken. Dit wordt geanalyseerd aan de hand van gevonden, relevante literatuur. Er worden enkele verschillen gevonden in het gebruik van speech acts, ook worden er enkele overeenkomsten gevonden. Sommige resultaten zijn tegenstrijdig met bepaalde onderdelen van de gevonden literatuur. We kunnen na het uitvoeren van het onderzoek concluderen dat er een verschil bestaat. Zo wordt er meer gescholden en meer gebruik gemaakt van strong hints in Broadchurch. We kunnen ook zeggen dat Gracepoint meer gebruik maakt van downgraders bij requests. Dit zijn aantoonbare verschillen. We kunnen echter niet stellen waarom er verschil is in de boven genoemde conclusies. Als we dit zouden willen stellen zouden we literatuur moeten vinden die deze verschillen onderbouwen met argumenten, er zou hierbij gedacht kunnen worden cultuur verschillen of verschil in producenten.

British-american-flag

Reageer: