Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Een contrastief onderzoek naar aanspreekvormen

heineken-logo
In dit paper wordt een contrastief onderzoek uitgevoerd. De verschillen in aanspreekvormen in Amerikaanse en Nederlandse vacatures van het bedrijf Heineken worden uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte aanspreekvormen. De categorie indirecte aanspreekvormen wordt daarnaast gesplitst in indirecte woorden en een indirecte structuur. Naar aanleiding van de analyse van de Nederlandse en Amerikaanse vacatures van Heineken kan geconcludeerd worden dat de Amerikaanse vacatures voornamelijk indirecte aanspreekvormen bevatten. Ondanks dat de Nederlandse vacatures beide soorten aanspreekvormen bevatten, komen voornamelijk directe aanspreekvormen voor. Dit is in tegenstelling tot de vooraf opgestelde hypotheses, waarin werd gesteld dat zowel de Verenigde Staten als Nederland directe aanspreekvormen gebruikt. Omdat in dit onderzoek alleen gekeken wordt naar Heineken vacatures, kunnen we niet generaliseren over de gehele Nederlandse en Amerikaanse populatie.

Reageer: