Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De onontkoombare keuze tussen u en jij

FokkeSukke-450x303

Ons onderzoek richt zich op het verschil in waardering van aanspreekvorm in een online advertentie tussen de jongeren- en ouderencultuur. Door onderzoeken van Hanny den Ouden & Van Wijk en Van Zalk & Jansen weten we dat er een verschil is in waardering van aanspreekvorm in reclames. Deze theoretische inzichten vormden ook de basis voor de hypothese: jongeren waarderen de reclame met u hoger en ouderen vinden het prettiger als in het reclamebeeld je wordt gebruikt. Deze theoretische inzichten vormden ook de basis voor de hypothese: jongeren waarderen de reclame met u hoger en ouderen vinden het prettiger als in het reclamebeeld je wordt gebruikt

Deze hypothese wordt door de resultaten van het experiment bevestigd. Het onderzoeksverslag rapporteert drie mogelijke verklaringen. In de eerste plaats de manier waarop de auteur wordt ingeschat. Een tweede verklaring kan worden ontleed aan de observatie dat in sommige jongeren subculturen veel waarde wordt gehecht aan respectbetuiging. Ten derde kunnen de resultaten van dit onderzoek kunnen gezien worden als een signaal dat ouderen zich graag jonger voelen, en jongeren ouder. 

Ondanks dat er in de analyse naar voren is gekomen dat jongeren en ouderen de advertentie van de Albert Heijn verschillend waarderen, kan er niet gegeneraliseerd worden naar online advertenties in het algemeen. Om een representatief resultaat te krijgen zal bij vervolgonderzoek op grotere schaal data verzameld moeten worden.

 

Door: Elize Wind & Sjors de Ruiter

Reageer: