Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Dat zeg ik. Dos bier.

spaansetapas

Waar denk je aan bij ‘Spanje’? Aan een karaf sangria of een tafel vol tapas? Of aan goede voetballers of stranden? En hoe komt het eigenlijk dat dit de dingen zijn waar je bij dit land direct aan denkt? Deze vraag vormde de basis voor ons onderzoek naar de beeldvorming en identiteit van Spanje. We hebben dit onderzoek uitgevoerd door televisiecommercials die in Nederland uitgezonden zijn te analyseren.
Allereerst hebben wij een lijst opgesteld van typisch Spaanse kenmerken op basis van een lesboek over Spaanse taal en cultuur, de website www.corendon.nl en een uitzending van het educatieve kinderprogramma ‘Het Klokhuis’. Vervolgens hebben wij aan de hand van de theorieën van Barthes de reclamecommercials geanalyseerd. Voor onze analyse selecteerden we zes reclamecommercials die allemaal iets met het land ‘Spanje’ te maken hadden. Bij onze analyse onderscheidden we linguïstische signalen, beeldconnotaties en beelddenotaties. Ten slotte koppelden we de signalen aan de eerder opgestelde lijst met Spaanse kenmerken en rapporteerden we onze bevindingen. Zo ontstond een compleet beeld van de beeldvorming van Spanje door middel van reclames en van de stereotyperingen waar soms in deze reclames gebruik van werd gemaakt.

Reageer: