Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Cultuurverschillen in parfumreclame

Duitsland en Frankrijk grenzen deels aan elkaar, en toch lijken ze op sommige vlakken tegenpolen te zijn als we kijken naar de scores op de dimensies van Hofstede. Wij hebben ons verdiept op het gebied parfumreclames. Onze onderzoeksvraag luidt als volgt: In hoeverre uiten cultuurverschillen tussen Frankrijk en Duitsland zich op het gebied van parfumreclames? We hebben gekeken naar de verschillen in de parfumreclames op basis van de volgende drie dimensies van Hofstede: machtsafstand, individualisme – collectivisme en onzekerheidsvermijding. Naar aanleiding van de analyse van de Franse en Duitse parfumreclames kan geconcludeerd worden dat onze resultaten deels overeenkomen met de resultaten van Hofstede. Uit de analyses van de parfumadvertenties blijkt dat Frankrijk een hogere machtsafstand heeft en individualistischer ingesteld is en dat Duitsland een lagere machtsafstand heeft en ‘minder’ individualistisch is ingesteld. Wat onzekerheidsvermijding betreft zijn de resultaten wat complexernoel parfum en valt er weinig te concluderen. Wil je meer weten over ons onderzoek en ben je benieuwd naar onze specifieke conclusies? Lees dan ons volledige onderzoek.

Reageer: