Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Culturele aanpassingen op de website van de McDonald’s

Mcdonalds-90s-logo_svg

Cultuur geeft een gemeenschap richtlijnen voor hoe men zich moet gedragen in bepaalde situaties. Het beïnvloedt de manier waarop men met elkaar omgaat en heeft ook invloed op de waarden die worden gehecht aan verschillende situaties en aspecten van het leven. Het vormt motivaties, leefstijlen en product keuzes. Adverteren is een reflectie van de waarden van de gemeenschap en is verbonden aan de cultuur waar het op gericht is. Websites zijn hier een onderdeel van. Het web is een redelijk nieuw medium dat zeer gevoelig is voor de waarden van een bepaalde cultuur (Singh, Zhoa & Hu, 2005). De McDonald’s is een uitstekend voorbeeld van een bedrijf die een cross-culturele ervaring wil creëren voor de gebruikers en de website dus aanpast aan verschillende culturen (Vignali, 2001).

Wij hebben met behulp van een contrastieve analyse onderzoek gedaan naar de manier waarop de McDonald’s haar website aanpast op de culturen van de VS en Zuidwest-India. Daarbij hebben we gekeken naar twee dimensies van Hofstede: collectivisme vs. individualisme en machtsafstand, en een dimensie van House: high-context culture vs. low-context culture. Wij hebben gebruik gemaakt van het analysemodel van Singh, Zhoa & Hu (2005) om de twee websites te analyseren.

Op basis van de resultaten hebben wij geconcludeerd dat McDonald’s veel culturele aanpassingen heeft gedaan en er dus sprake is van een cultureel filter die over de originele site van de McDonald’s (de site van de Verenigde Staten) wordt gelegd om zich aan te passen aan de culturele waarden van een ander land.

  • Bell Ross, R., & Faulkner, S. (1998). Hofstede’s dimensions: an examination and critical analysis. Civic discourse: Multiculturalism, cultural diversity and global communication, 31-40.
  • McDonalds Verenigde Staten. Retrieved from http://www.mcdonalds.com/us/en/home.html
  • McDonalds Zuidwest-india. Retrieved from http://www.mcdonaldsindia.com/home.html
  • Singh, N., Zhao, H., & Hu, X. (2005). Analyzing the cultural content of web sites: A cross-national comparision of China, India, Japan, and US. International Marketing Review, 22(2), 129-146.
  • Vignali, C. (2001). McDonald’s: “think global, act local” – the marketing mix. British Food Journal, 103 (2), 97 – 111.

Reageer: