Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Contrastieve analyse naar cultuuraanpassingen op kledingwebshops

In dit onderzoek wordt een contrastieve analyse uitgevoerd op klantenservices van drie verschillende online webshops in drie verschillende landen. Deze webshops zijn: de H&M, de Pull&Bear en de Mango. De drie landen zijn Nederland, Duitsland en Groot- Brittannië. Het is een tekstuele analyse. De onderzoeksvraag is: Op welke manier passen de online kledingwinkels per land zich cultureel aan om hun klant zo effectief mogelijk te kunnen benaderen binnen de klantenservice? De subvraag die hierbij geformuleerd wordt is: in hoeverre is er verschil in aanspreekvorm tussen de klantenservice van Nederlandse, Duitse en Britse webshops?
Het materiaal wordt geanalyseerd aan de hand van de implicitness/ explicitness en directness/ indirectness (House, 1996), die ieder een verband hebben met de dimensies individualisme/ collectivisme respectievelijk onzekerheidsvermijding van Hofstede (Bell Ross & Faulkner, 1998) . Daarnaast wordt er ook nog gekekn naar beleefdheid in de teksten en naar de aanspreekvorm in de teksten. Alle onderzochte aspecten houden verband met elkaar.
Uit de resultaten komt naar voren dat websitemakers wel zeker rekening houden met culturele verschillen tijdens het vertalen. Uit de resultaten blijkt ook dat cultuur veranderlijk is: het is niet meer volgens de dimensies van Hofstede. Duitsland is bijvoorbeeld veel explicieter en directer in zijn taaluitingen. Ook is het beleefder. Nederlandse websites zijn daarnaast ook aardig expliciet, maar vooral Groot-Brittannië is de grote tegenhanger. De klantenservice van de Engelse websites worden hier indirect  en impliciet bevonden.

H&M Plaatje

Reageer: