Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Berichtgeving over opname van Syrische vluchtelingen

De afgelopen tijd is de Syrische vluchtelingencrisis uitgebreid in het nieuws geweest. Vele mensen vluchten illegaal naar Europa in de hoop op een beter bestaan. De meningen van de Europese landen over de opname van deze vluchtelingen zijn zeer verdeeld. In ons onderzoek zijn wij op zoek gegaan naar de beeldvorming in de geschreveven berichtgeving over de opname van de Syrische vluchtelingen. Hierbij hebben wij de volgende vraag gesteld: ‘Op welke manier verschilt de geschreven berichtgeving van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van elkaar in hun reactie op de opname van Syrische vluchtelingen?’

Deze vraag hebben wij onderzocht door middel van beeldvorming door frames. Semetko en Valkenburg (2000) hebben het in hun artikel over 5 verschillende soorten frames gebruikt namelijk: human interest, conflict, morality, economic consequences en responsibility. Wij hebben 3 artikelen uit Duitsland met 3 artikelen uit het Verenigd Koninkrijk geanalyseerd en vergeleken op aanwezigheid van deze 5 frames.

Onze conclusie hierover is dat de Duitse artikelen meer gebuik maken van het human interest frame en uit de artikelen uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat zij naast het human interest frame ook veel gebruik maken van het responsibility frame en het conflict frame. Dit verschil is te verklaren doordat er in de artikelen vanuit het Verenigd Koninkrijk een veel gebalanceerder beeld geschetst wordt. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de verantwoordelijkheid (responsibility) en het conflict zelf. Dit maakt dat deze frames dan ook naar voren komen.

Vluchtelingen

Reageer: