Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

9/11 vs. MH17 in een contrastieve analyse

Dit onderzoek focust zich op verschillen in berichtgeving tussen Amerikaanse kranten over 9/11 en Nederlandse kranten over MH17. Aan de hand van drie toonaangevende kranten per land zijn we op zoek gegaan naar verschillen in de berichtgeving.

Middels een contrastieve analyse hebben we de zes gekozen artikelen geanalyseerd. We hebben aan de hand van deze artikelen gekeken naar frames die gehanteerd worden, alsmede naar het taalgebruik om te kijken of de teksten overwegend subjectief of objectief zijn geschreven. Dit is getest aan de hand van negatieve bijvoeglijke naamwoorden in de tekst. Tot slot hebben we gekeken naar hoe ‘daders’ en ‘slachtoffers’ in de artikelen worden getypeerd/beschreven.

UIt de resultaten is gebleken dat Amerikaanse en Nederlandse kranten op een andere manier over ‘hun’ tragedies schrijven. De Nederlandse kranten schrijven op een objectievere manier over de ramp van MH17 dan de Amerikaanse kranten over 9/11 gezien het feit dat de dader(s) nog niet bekend waren ten tijden van het schrijven. Bij 9/11 was dit vele malen sneller bekend. Daarnaast blijkt dat de Amerikaanse kranten meer eensgezind waren wie de daders van 9/11 waren dan de Nederlandse kranten over de daders van MH17.┬áplaatje 9-11

Reageer: