Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Alle ‘Contrastief onderzoek’ presentaties:

Contrastieve analyse naar cultuuraanpassingen op kledingwebshops

Onderzoek naar cultuuraanpassingen op de klantenservice van kledingwebshops

Lees verder...

Contrastief onderzoek naar beleefdheidsvormen in MasterChef

In het dagelijks leven komen vaak afwijzingen voor. De manier waarop iemand afgewezen wordt, kan per taal verschillen. Elke taal kan namelijk een specifieke taaluiting hebben om een afwijzing tot stand te laten komen. Soms wordt een afwijzing zo beleefd mogelijk gebracht, maar ook hier zit verschil in. In ons ons onderzoek hebben wij gekeken […]

Lees verder...

Beeldvorming van Syrische vluchtelingen

Sinds 2010 is er sprake van een jaarlijkse toename van het aantal asielzoekers in de Europese Unie. Met deze toename, neemt ook de discussie omtrent asielzoekers en vluchtelingen toe. Is Europa vol of moet Europa hulp en onderdak bieden aan mensen in nood? Met name de laatste maanden is er sprake van een verhitte discussie […]

Lees verder...

Positieve reacties op negatieve stereotypering

“Je bent saai, kleurloos, maakt je veel te druk, hebt stress en eet alleen maar kaas.” Je zou meteen in de verdediging schieten als dit tegen je gezegd wordt, toch? Toch reageren 93 personen op Facebook overwegend positief op dit stereotypebeeld van Nederlanders dat Fernandes met hun #NoSpang aflevering neerzet.

Lees verder...

Vertalingen kosten veel moeite en tijd voor monsters op de universiteit

Omdat vertalingen problemen met zich mee kunnen brengen, vroegen wij ons af hoe de Nederlandse en de Amerikaanse versie van de film Monsters University verschillen op het gebied van humor, beleefdheid en directheid.

Lees verder...

Talige verschillen op de Coca Cola website: Engeland vs. Amerika

Een contrastief onderzoek naar de talige verschillen op de website van de Coca-Cola Company.

Lees verder...

Taalhandelingen in opiniërende artikelen

Een contrastieve analyse aan de hand van verschil in taalhandelingen tussen Spaanse en Nederlandse opinieartikelen over de foto van het Syrische vluchtelingenjongetje Aylan Kurdi.

Lees verder...

Overtuigen in de Verenigde Staten en Nederland: Contrastieve analyse van de website van Amnesty International Nederland en USA

Nederlanders geven gemiddeld 225 euro per jaar uit aan goede doelen (CBF, 2014) en Amerikanen maar liefst 2.974 dollar (2.693,35 euro)  volgens NP Trust (2014). Dit is een enorm verschil. Volgens NP Trust is het online doneren in de afgelopen twee jaar gegroeid met 13,7 procent. Daarnaast is, volgens dezelfde bron, het aantal aanmeldingen van […]

Lees verder...

One concept, two cultures: The Office

De Britten staan wereldwijd bekend voor hun gevoel voor humor en hun trademark ‘britcoms’ worden uitgezonden op televisies ver buiten de grenzen van het Verenigd Koninkrijk. Toen de succesvolle serie The Office naar America geëxporteerd werd, is er voor gekozen een eigen Amerikaanse versie te maken. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan, zo’n verhuizing van Slough in county Berkshire naar downtown Scranton, Pensylvania?

Lees verder...

Een contrastief onderzoek naar Speech acts

Bij dit onderzoek zal er aan de hand van een contrastieve analyse onderzocht worden of er verschillen bestaan tussen het gebruik van de speech acts verontschuldigen, schelden en request in de Britse serie Broadchurch en de Amerikaanse serie Gracepoint

Lees verder...