Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Alle ‘Beeldvormingsonderzoek’ presentaties:

Beeldvorming van Syrische vluchtelingen

Sinds 2010 is er sprake van een jaarlijkse toename van het aantal asielzoekers in de Europese Unie. Met deze toename, neemt ook de discussie omtrent asielzoekers en vluchtelingen toe. Is Europa vol of moet Europa hulp en onderdak bieden aan mensen in nood? Met name de laatste maanden is er sprake van een verhitte discussie […]

Lees verder...

Belgische Syriëgangers vanuit verschillende kanten belicht

België kent relatief gezien het hoogste aantal Syriëgangers van Europa. Dit zorgt voor veel mediabelangstelling en discussies over de aanpak van jihadisme binnen België. Deze Syriëgangers komen uit Vlaanderen, Wallonië en het tweetalige Brussel. Uit vooronderzoek blijkt dat Vlamingen een negatievere houding hebben ten opzichte van migranten dan Walen. In dit onderzoek zijn de Nederlandstalige krant De Morgen en de Franstalige krant Le Soir tegenover elkaar gezet. Er zijn in totaal vijf nieuwsitems over Syriëgangers onderzocht, per item een artikel per krant. Er is hier door middel van een kritische discoursanalyse onderzocht of de beeldvorming over Syriëgangers verschilde tussen beide kranten en of dit mogelijk in verband kon worden gebracht met de culturele en politieke verschillen tussen de Vlamingen en de Walen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er nauwelijks verschil in de berichtgeving over dit onderwerp zit tussen de kranten. Zo gebruikte Le Soir iets meer negatieve uitingen in hun artikelen en maakte De Morgen bij enkele artikelen meer gebruik van negatieve argumentatie en werden hier bij enkele artikelen meer getuigen of experts geciteerd. Er is geen duidelijk verschil gevonden. Dit kan liggen aan de geringe hoeveelheid artikelen die is onderzocht. Ook zou het kunnen zijn dat de beeldvorming Syriëgangers niet vergelijkbaar is met die van migranten of moslims in het algemeen.

Lees verder...

Positieve reacties op negatieve stereotypering

“Je bent saai, kleurloos, maakt je veel te druk, hebt stress en eet alleen maar kaas.” Je zou meteen in de verdediging schieten als dit tegen je gezegd wordt, toch? Toch reageren 93 personen op Facebook overwegend positief op dit stereotypebeeld van Nederlanders dat Fernandes met hun #NoSpang aflevering neerzet.

Lees verder...

Franse sfeer in Nederlandse reclamespots die Frans moeten overkomen

Een onderzoek naar Franse sfeer in Nederlandse reclamespots. Daarbij is gebruik gemaakt van een vernieuwd analysesysteem dat steunt op dat van Barthes en De Saussure.

Lees verder...

Beeldvorming Kindbruiden in Nederlandse kranten

  Relevantie Er gaat geen dag voorbij wanneer de Syrische vluchtelingen niet het onderwerp van gesprek zijn dit najaar. Sinds de enorme toestroom aan vluchtelingen begin dit jaar wordt er van alles over hen geschreven. Door herhaalde negatieve verslaggeving kan de Syrische vluchteling in negatief daglicht worden gezet. Dit kan ten onrechte stereotypering veroorzaken. Maar wat […]

Lees verder...

Zwarte Piet in Nederland en op de Antillen

Een analyse van de beeldvorming van Zwarte Piet in Nederlandse en Antilliaanse kranten.

Lees verder...

Totale chaos in Nederland: drugs, moord en criminaliteit aan de orde van de dag

Worden Nederlandse ouderen onvrijwillig geëuthanaseerd? Is Amsterdam een bron van criminaliteit en corruptie? Hoe denken publieke republikeinse Amerikanen eigenlijk over Nederland? Om hierachter te komen zijn wij een onderzoek gestart naar de beeldvorming rondom Nederland, vanuit Amerikaanse republikeinse media.

Lees verder...

The Big Bang Theory: Racistisch én grappig?!

The Big Bang Theory: met onze favoriete nerds in de hoofdrol beleef je nooit saaie middagen! Maar de grappen waar wij zo hard om moeten lachen zijn gebaseerd op culturele vooroordelen…

Lees verder...

Moslims op de website van de PVV

Het beeld dat van moslims wordt gevormd op de PVV website is erg opvallend. Wij hebben geanalyseerd hoe dit gebeurd en wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn.

Lees verder...

Kennisstructuren in politiek vluchtelingendebat

In ons onderzoek wordt de politieke berichtgeving over vluchtelingen in de Britse Daily Mail besproken.

Lees verder...