Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Zwarte Piet in Nederland en op de Antillen

In ons kwalitatief onderzoek gaan wij in op de Zwarte Pieten discussie die ieder jaar weer oplaait en hoe dit in verschillende kranten belicht wordt. Hierbij gaan we niet alleen in op hoe de mening in Nederland besproken wordt in de Nederlandse kranten, maar ook op hoe de mening in en over de discussie op de Anitillen wordt weergegeven in zowel Nederlandse als Antilliaanse kranten. Hiertoe hebben wij per categorie drie artikelen geanalyseerd op standpunt, argumenten en eventuele weerleggingen. Daarnaast hebben we ook gekeken naar hoe er in Nederland gesproken wordt over de situatie op de Antillen, en andersom.

Na de analyse bleek dat de situatie in Nederland verschilt van de situatie op de Antillen, op basis van het aantal voor- en tegenstanders van de Zwarte Pieten discussie. Ook de thema’s verschillen per land. Waar in de Nederlandse kranten het heersende thema racisme is, is dat op de Antillen het kinderfeest. Verder worden er, zowel in de Nederlandse media als in de Antilliaanse media, weinig uitingen van de ‘wij’ tegenover ‘zij’ gemaakt. De reacties op de Zwarten Pieten discussie in Nederland en op de Antillen verschillen dus op basis van het thema en verdeeldheid van voor- en tegenstanders.

SOEST - Schminken van Zwarte Piet. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Reageer: