Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Rajesh Koothrappali in The Big Bang Theory

raj

Dit onderzoek gaat over Rajesh Koothrappali uit de Amerikaanse sitcom The Big Bang Theory. Er is onderzocht hoe Rajesh gerepresenteerd wordt met als onderzoeksvraag: ‘Hoe wordt Raj gerepresenteerd als Indiaas persoon in The Big Bang Theory?’. Voor dit onderzoek is een aflevering gekozen, aflevering 8 van seizoen 1, om te analyseren. We hebben het script van de aflevering in een tabel geplaatst en vervolgens de verschillende uitspraken proberen in te delen in visible, audible en readible cues om Raj te herkennen als Indiaas persoon. Wij hebben ons gefocust op het huwelijk, familieband en eer en technologie in de Indiase cultuur. In de tabel hebben we geanalyseerd wat gezegd werd en daarover een conclusie getrokken op basis van cultuur. Uit deze analyse is gekomen dat er erg veel gebruik wordt gemaakt van stereotypering in The Big Bang Theory. Ook wordt er gestereotypeerd door middel van humor. Dit onderzoek was erg interessant om uit te voeren omdat het je echt een kijkje geeft in het produceren van televisie.

Door: Floor van Esch

Reageer: