Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

‘Niets mag, maar alles kan’

Foto Eindnota

Iran: het land waar niets mag, maar alles kan. Treffender had Thomas Erdbrink, Nederlands correspondent en presentator van het televisieprogramma Onze Man in Teheran, het niet kunnen verwoorden. In de vierdelige serie speelt de Iraanse vrouw een prominente rol. Hoe wordt zij gerepresenteerd? Binnen deze eindnota gaan wij op zoek naar een passend antwoord op die vraag. Middels een grondige content analyse en met behulp van een contextuele achtergrond van recente ontwikkelingen in Iran, de rol van het islamitisch feminisme en de sluier worden verschillende representaties van de Iraanse vrouw geduid. Zo is zij zowel slachtoffer als schuldeiser, conservatief als modern en geƫmancipeerd als onderdrukt. Welk beeld Onze Man in Teheran van de Iraanse vrouw ons ook wil laten zien, een eenduidig beeld is dit zeker niet. Misschien past dit ook goed bij het Iran van nu.

Reageer: