Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Nederlanders vs. Friezen

Het onderzoek in dit artikel gaat over Nederlanders en Friezen. De onderzoeksvraag hierbij luidt: zien Nederlanders Friezen als een op zichzelf staande cultuur, ten opzichte van de Nederlandse cultuur? Onze hypothese hierbij is dat Friezen wel als een op zichzelf staande cultuur worden gezien en dat dit ook duidelijk naar voren komt in het onderzoek. Dit is onderzocht aan de hand van interviews die we hebben afgenomen bij een aantal respondenten aan de hand van een vragenlijst. Er zijn zeven respondenten geïnterviewd. De belangrijkste resultaten waren dat de respondenten, voor het grootste deel, taal vonden vallen onder cultuur. Verder is volgens de respondenten iets pas een eigen cultuur, als er gemeenschappelijke tradities, gewoontes en taal hebben. Daarnaast vinden respondenten het goed dat Fries als eindexamenvak kan worden gekozen, maar hier zitten wel voorwaarden aan verbonden. Naar aanleiding van deze conclusies is er een antwoord gekomen op de hoofdvraag. Nederlanders vinden dat Friezen een eigen cultuur hebben, maar wel in zekere mate. Ze hebben een eigen taal en tradities, maar niet echt hun eigen gewoontes volgens de respondenten. Dit komt grotendeels overeen met de hypothese. Wat in vervolgonderzoek beter kan, is dat er meer respondenten moeten worden geïnterviewd, er een grotere doelgroep moet komen en dat er meer rekening moet worden gehouden met dialect.

 

Friesland

 

 

 

 

Reageer: