Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Hoe objectief s de NOS nou eigenlijk met betrekking tot moslims?

Uit een opinieonderzoek van TNS Nipo blijkt dat moslims 63% van de berichtgeving over moslims negatief vinden. Het feit dat 50% van de Nederlanders een afkeer heeft tegen de islam zou hier een goede reden van kunnen zijn. Dit zou vooral komen doordat het nieuws eenzijdig is en dat moslims hier geen stem in hebben.

In ons onderzoek hebben we gekeken hoe Nederlandse moslims gerepresenteerd worden in Nederlandse nieuwsberichten van de NOS-site.

Ondanks dat er in de nieuwsberichten vaak over moslims in het algemeen gesproken wordt, en dus niet bijvoorbeeld geciteerd worden, zijn de nieuwsberichten niet alleen negatief over moslims. In de berichten wordt vaak gebruik gemaakt van verschillende invalshoeken. Er een overeenkomst met eerder onderzoek over het feit dat moslims weinig inspraak hebben in de artikelen. Er wordt veel over moslims gesproken, in plaats van door moslims.

 

Door Sanne Verwasch en Danique Menger

Reageer: