Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Franse sfeer in Nederlandse reclamespots die Frans moeten overkomen

maxresdefaultIn oktober 2015 volgden we het vak Cultuur, Communicatie en Diversiteit. Een onderdeel hiervan was een onderzoek uit te voeren naar grofweg interculturality. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de Franse sfeer in Nederlandse reclamespots te analyseren. Die spots hebben wij geanalyseerd aan de hand van Barthes’ systeem dat steunt op het taalsysteem van Saussure dat gaat over signifier (aanwijzer voor betekenisvolle informatie) en een signified (betekenissen die aan een signifier gekoppeld kunnen worden). Omdat in het systeem van Barthes hier en daar wat gaten zaten, hebben we een nieuw analysesysteem ontworpen, namelijk een analysetabel die wel gebaseerd is op Barthes systeem. In die tabel kunnen signifiers met hun signifieds ondergebracht worden in de categorieën taal, beeld en geluid. Signifieds kunnen worden onderverdeeld in denotaties (letterlijke betekenissen) en connotaties (bij-betekenissen). De tabel bleek succesvol: alle signifiers en signifieds konden naar behoren worden ondergebracht. Typische Franse sfeermakers waren bijvoorbeeld een bepaalde kledingstijl (een geruit overhemd), een bepaalde plaats (bijvoorbeeld Parijs), bepaalde Franse producten (bijvoorbeeld kaas), bepaalde Franse muziek (bijvoorbeeld “l’été est là) en Frans taalgebruik (bijvoorbeeld “Formidable” en “ça va”). Er wordt dus van de kijkers verwacht dat zij de connotatie eruit halen, namelijk dat alles wijst op een typisch Franse sfeer. Aan de hand van dit onderzoek hebben wij willen aantonen hoe de consument beïnvloed wordt doordat reclamemakers veelvuldig gebruik maken van deze denotaties om een stereotyperend beeld op te wekken. Een ander doel van dit onderzoek was een systeem ontwikkelen voor het analyseren van reclamespots. Naar ons idee is dat doel behaald met ons onderzoek omdat de tabel ook effectief gebleken is.

 

Reageer: