Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De representatie van vluchtelingen in twee Nederlandse kranten

Door de diverse conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is enorme stroom vluchtelingen ontstaan. Uit wanhoop en het vooruitzicht op een beter leven, maken zij de gevaarlijke tocht richting Europa. Uit statistieken blijkt dat het in de eerste helft van 2015 om meer dan 400.000 mensen gaat. Door deze enorme toename, is de media aandacht ook toegenomen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de manier waarop er geschreven wordt over deze mensen.

Middels een critical discourse analyse hebben wij onderzoek gedaan naar de representatie van deze groep mensen in twee Nederlandse kranten. Wij hebben hiervoor drie artikelen per krant geanalyseerd over de periode 2014-2015. Daarbij hebben wij vooral gekeken naar de lokale semantiek. Wat bleek, de representatie van deze groep mensen was zeer negatief. Er is veel aandacht voor de problemen, en weinig voor de oplossingen. Ons onderzoek zal dit dan ook duidelijk maken, het was echter te beperkt. Vervolg onderzoek zal zich dan ook moeten richten op meer kranten en meer artikelen per krant.

vluchtelingen hongarije

Reageer: