Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De manier waarop nieuwswebsites berichtgeving doen over het Alves-incident

In dit onderzoek wordt beschrbanaaneven op welke manier de media over verslag hebben gedaan over het Alves-indicent. Hier
bij is er gekeken naar enkele artikelen over dit incident. Hier is vervolgens een analyse overheen gedaan, waaruit bleek dat de artikelen een veel op dezelfde manier schreven. Uit de resultaten is gebleken dat artikelen geschreven zijn met hetzelfde frame. Ook de objectiviteit hebben ze gemeen wanneer het gaat over het beschrijven van het incident. Daarentegen hebben de artikelen wel hetzelfde onderwerp, maar liggen de punten waarop de verschillende artikelen zich op focussen compleet uit elkaar.

Reageer: