Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De pluriforme Ander: een onderzoek naar de beeldvorming van de Europese Unie in eurokritische Franse krantenartikelen

In de toespraak die Juncker op 9 september jongstleden hield in Strasbourg ten overstaan van he
t Europees Parlement, werd een beeld van een Europese Unie geschetst die minder
dan ideaal is:
Our European Union is not in a good state. There is not enough Europe in this Union and there is not enough Union in this Union.”
Niet genoeg Europa dus, en niet genoeg Unie. Het gebrek aan Europa en aan Unie binnen de   EU kan vanuit vele invalshoeken worden verklaard en de meningen over de EU zijn erg verdeeld. De EU is immers nog maar jong en
schippert nog altijd tussen de autonomie en het eigen beleid van de lidstaten enerzijds en het doorvoeren van een Europees beleid anderzijds.

Om te testen in welke mate de EU als de Ander wordt gezien in Frankrijk, hebben wij een onderzoek opgezet over beeldvorming waarin we zullen onderzoeken op welke wijze Franse kranten de EU profileren als de Ander. Onze onderzoeksvraag is:
Op welke manier wordt de EU als de Ander geprofileerd in eurokritische Franse krantenartikelen? 

De opzet van dit onderzoek is exploratief hermeneutisch en gebaseerd op verscheidene theorieën betreffende beeldvorming van o.a. Holiday, Hyde en Kullman, Zarate en Dervin en ons corpus bevat uitgebreide analyses van krantenartikelen door middel van de Critical Discourse Analysis van Van Dijk.

Voor de resultaten verwijzen wij u naar ons onderzoek.

Reageer: