Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Belgische Syriëgangers vanuit verschillende kanten belicht

 

 

djihadistes

België kent relatief gezien het hoogste aantal Syriëgangers van Europa. Dit zorgt voor veel mediabelangstelling en discussies over de aanpak van jihadisme binnen België. Deze Syriëgangers komen uit Vlaanderen, Wallonië en het tweetalige Brussel. Uit vooronderzoek blijkt dat Vlamingen een negatievere houding hebben ten opzichte van migranten dan Walen. In dit onderzoek zijn de Nederlandstalige krant De Morgen en de Franstalige krant Le Soir tegenover elkaar gezet. Er zijn in totaal vijf nieuwsitems over Syriëgangers onderzocht, per item een artikel per krant. Er is hier door middel van een kritische discoursanalyse onderzocht of de beeldvorming over Syriëgangers verschilde tussen beide kranten en of dit mogelijk in verband kon worden gebracht met de culturele en politieke verschillen tussen de Vlamingen en de Walen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er nauwelijks verschil in de berichtgeving over dit onderwerp zit tussen de kranten. Zo gebruikte Le Soir iets meer negatieve uitingen in hun artikelen en maakte De Morgen bij enkele artikelen meer gebruik van negatieve argumentatie en werden hier bij enkele artikelen meer getuigen of experts geciteerd. Er is geen duidelijk verschil gevonden. Dit kan liggen aan de geringe hoeveelheid artikelen die is onderzocht. Ook zou het kunnen zijn dat de beeldvorming Syriëgangers niet vergelijkbaar is met die van migranten of moslims in het algemeen.

Reageer: