Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Beeldvorming van Syrische vluchtelingen

Sinds 2010 is er sprake van een jaarlijkse toename van het aantal asielzoekers in de Europese Unie. Met deze toename, neemt ook de discussie omtrent asielzoekers en vluchtelingen toe. Is Europa vol of moet Europa hulp en onderdak bieden aan mensen in nood? Met name de laatste maanden is er sprake van een verhitte discussie omtrent dit onderwerp. Dit komt doordat het aantal vluchtelingen dat onderdak en veiligheid zoekt in de EU sterk is toegenomen. Een groot deel van deze vluchtelingen is vertrokken vanuit Syrië, een land dat geteisterd wordt door een burgeroorlog. De meningen over Syrische vluchtelingen zijn verdeeld, wat te merken is aan posts op social media, debatten in de Europese en nationale politiek en verschillende berichtgeving in de media. Het kan zijn dat de media het beeld van Syrische vluchtelingen op een bepaalde manier fragmenteren.

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de beeldvorming van Syrische vluchtelingen in de media. Er is getracht antwoord te geven op de vraag ‘Welk beeld wordt er geschetst van de Syrische vluchtelingen die naar Europa komen in De Telegraaf en het NRC tussen 1 augustus 2015 en 1 oktober 2015?’ Hierbij zijn er verschillende artikelen uit beide kranten geanalyseerd. Naast het onderzoek naar de beeldvorming van Syrische vluchtelingen, is er door middel van een contrastieve analyse een vergelijking gemaakt tussen beide kranten. Schetst de ene krant een negatiever beeld van Syrische vluchtelingen dan de andere krant?

Banner - Syrische vluchtelingen - 410x432

Reageer: