Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Beeldvorming Latijns-Amerikaanse cultuur in Modern Family

modernfamily

Dit onderzoek analyseert middels een discoursanalyse hoe het concept van de Latijns-Amerikaanse familie wordt geconstrueerd in de Amerikaanse televisieserie ‘Modern Family’. Binnen dit corpus focust dit onderzoek zich op het gezin bestaande uit Jay, Gloria en Manny. Jay is een typisch Amerikaanse man, wie getrouwd is met de Colombiaanse Gloria. Manny is haar zoon uit haar vorige huwelijk met de Colombiaanse Javier.
In dit onderzoek wordt gekeken naar eerder geschreven literatuur over het ontstaan en de werking van stereotypes. Ook zal eerder geschreven materiaal over de stereotypering van de Latijns-Amerikaanse cultuur aan bod komen.
Het corpus, de fragmenten uit drie geanalyseerde afleveringen van de serie, is ingedeeld in categorieën. Deze categorieën zijn op hun beurt weer onderverdeeld in twee categorieën: overeenkomstig of niet overeenkomstig met eerder geschreven literatuur. Uit de analyses kunnen we concluderen dat de familie die centraal staat in Modern Family voornamelijk gebaseerd is op stereotype kenmerken van Latijns-Amerikanen.
Beperkingen van dit onderzoek zijn de grootte van het corpus, dat uit praktische overwegingen slechts uit enkele afleveringen bestaat. Een tweede beperking is het genre van de serie: omdat er maar één genre onderzocht is, kunnen we niet stellen dat Latijns-Amerikanen in alle tv-series op deze manier gerepresenteerd worden. Voor verdere uitspraken zal vervolgonderzoek nodig zijn.

Elianne Dummer
Maud Schuit

Reageer: