Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur Archief

De onontkoombare keuze tussen u en jij

Een contrastieve studie naar het verschil in waardering van aanspreekvorm in een online advertentie tussen de jongeren- en ouderencultuur.

Lees verder...