Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur Archief

Beeldvorming van Syrische vluchtelingen

Sinds 2010 is er sprake van een jaarlijkse toename van het aantal asielzoekers in de Europese Unie. Met deze toename, neemt ook de discussie omtrent asielzoekers en vluchtelingen toe. Is Europa vol of moet Europa hulp en onderdak bieden aan mensen in nood? Met name de laatste maanden is er sprake van een verhitte discussie […]

Lees verder...