Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur Archief

Contrastieve analyse naar cultuuraanpassingen op kledingwebshops

Onderzoek naar cultuuraanpassingen op de klantenservice van kledingwebshops

Lees verder...