Cultuur, Communicatie en Diversiteit

BA-cursus, blok 1 2015-2016, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Alle presentaties:

Onderzoek naar cultuuraanpassingen op de klantenservice van kledingwebshops

Lees verder...

In het dagelijks leven komen vaak afwijzingen voor. De manier waarop iemand afgewezen wordt, kan per taal verschillen. Elke taal kan namelijk een specifieke taaluiting hebben om een afwijzing tot

Lees verder...

Sinds 2010 is er sprake van een jaarlijkse toename van het aantal asielzoekers in de Europese Unie. Met deze toename, neemt ook de discussie omtrent asielzoekers en vluchtelingen toe. Is

Lees verder...

België kent relatief gezien het hoogste aantal Syriëgangers van Europa. Dit zorgt voor veel mediabelangstelling en discussies over de aanpak van jihadisme binnen België. Deze Syriëgangers komen uit Vlaanderen, Wallonië

Lees verder...

“Je bent saai, kleurloos, maakt je veel te druk, hebt stress en eet alleen maar kaas.” Je zou meteen in de verdediging schieten als dit tegen je gezegd wordt, toch?

Lees verder...

Een onderzoek naar Franse sfeer in Nederlandse reclamespots. Daarbij is gebruik gemaakt van een vernieuwd analysesysteem dat steunt op dat van Barthes en De Saussure.

Lees verder...

  Relevantie Er gaat geen dag voorbij wanneer de Syrische vluchtelingen niet het onderwerp van gesprek zijn dit najaar. Sinds de enorme toestroom aan vluchtelingen begin dit jaar wordt er

Lees verder...

Half augustus 2015 had zeker een kwart miljoen vluchtelingen Europa bereikt via de Middellandse Zee. In 2014 zijn er al tweehonderdnegentienduizend (219.000) vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika de Middellandse

Lees verder...

In nieuwsberichten wordt de achtergrond van etnische minderheden vaak benoemd, terwijl deze helemaal niet relevant blijkt te zijn. Professor Wasif Shadid merkte dit op in zijn artikel (Berichtgeving over moslims

Lees verder...

Een analyse van de beeldvorming van Zwarte Piet in Nederlandse en Antilliaanse kranten.

Lees verder...

Omdat vertalingen problemen met zich mee kunnen brengen, vroegen wij ons af hoe de Nederlandse en de Amerikaanse versie van de film Monsters University verschillen op het gebied van humor,

Lees verder...

Worden Nederlandse ouderen onvrijwillig geëuthanaseerd? Is Amsterdam een bron van criminaliteit en corruptie? Hoe denken publieke republikeinse Amerikanen eigenlijk over Nederland? Om hierachter te komen zijn wij een onderzoek gestart

Lees verder...

The Big Bang Theory: met onze favoriete nerds in de hoofdrol beleef je nooit saaie middagen! Maar de grappen waar wij zo hard om moeten lachen zijn gebaseerd op culturele

Lees verder...

Een contrastief onderzoek naar de talige verschillen op de website van de Coca-Cola Company.

Lees verder...

Een contrastieve analyse aan de hand van verschil in taalhandelingen tussen Spaanse en Nederlandse opinieartikelen over de foto van het Syrische vluchtelingenjongetje Aylan Kurdi.

Lees verder...

Nederlanders geven gemiddeld 225 euro per jaar uit aan goede doelen (CBF, 2014) en Amerikanen maar liefst 2.974 dollar (2.693,35 euro)  volgens NP Trust (2014). Dit is een enorm verschil.

Lees verder...

De Britten staan wereldwijd bekend voor hun gevoel voor humor en hun trademark ‘britcoms’ worden uitgezonden op televisies ver buiten de grenzen van het Verenigd Koninkrijk. Toen de succesvolle serie

Lees verder...

Een bedrijf als Lush doet er veel aan om zoveel mogelijk mensen zo ver te krijgen dat ze zijn verse, wereld verbeterende producten kopen. Lush profileert zich internationaal als een duurzaam

Lees verder...

Het beeld dat van moslims wordt gevormd op de PVV website is erg opvallend. Wij hebben geanalyseerd hoe dit gebeurd en wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn.

Lees verder...

In ons onderzoek wordt de politieke berichtgeving over vluchtelingen in de Britse Daily Mail besproken.

Lees verder...

Uit een opinieonderzoek van TNS Nipo blijkt dat moslims 63% van de berichtgeving over moslims negatief vinden. Het feit dat 50% van de Nederlanders een afkeer heeft tegen de islam

Lees verder...

Uit een opinieonderzoek van TNS Nipo blijkt dat moslims 63% van de berichtgeving over moslims negatief vinden. Het feit dat 50% van de Nederlanders een afkeer heeft tegen de islam

Lees verder...

In ons onderzoek beantwoorden wij de vraag in hoeverre traditionele rolverdelingen voor mannen en vrouwen gerepresenteerd worden in Spaanse dramafilms.

Lees verder...

Bij dit onderzoek zal er aan de hand van een contrastieve analyse onderzocht worden of er verschillen bestaan tussen het gebruik van de speech acts verontschuldigen, schelden en request in

Lees verder...

In dit onderzoek hebben we de verschillen en overeenkomsten tussen The Office UK en The Office USA onderzocht. Hierbij hebben we gekeken naar de vier belangrijkste personages van elke serie,

Lees verder...

Door de diverse conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is enorme stroom vluchtelingen ontstaan. Uit wanhoop en het vooruitzicht op een beter leven, maken zij de gevaarlijke tocht richting Europa.

Lees verder...

Om te testen in welke mate de EU als de Ander wordt gezien in Frankrijk, hebben wij een onderzoek opgezet over beeldvorming waarin we zullen onderzoeken op welke wijze Franse kranten

Lees verder...

Een contrastieve studie naar het verschil in waardering van aanspreekvorm in een online advertentie tussen de jongeren- en ouderencultuur.

Lees verder...

In dit onderzoek wordt beschreven op welke manier de media over verslag hebben gedaan over het Alves-indicent. Hier bij is er gekeken naar enkele artikelen over dit incident. Hier is

Lees verder...

Waar denk je aan bij ‘Spanje’? Aan een karaf sangria of een tafel vol tapas? Of aan goede voetballers of stranden? En hoe komt het eigenlijk dat dit de dingen

Lees verder...

Wat zijn de cultuurverschillen tussen Franse en Duitse parfumreclames.

Lees verder...

Cultuur geeft een gemeenschap richtlijnen voor hoe men zich moet gedragen in bepaalde situaties. Het beïnvloedt de manier waarop men met elkaar omgaat en heeft ook invloed op de waarden

Lees verder...

Het onderzoek dat wij gedaan hebben heeft betrekking gehad op het verschil in beeldvorming tussen nieuwsberichten op de Nederlandse en Amerikaanse televisie. Specifiek hebben we hiervoor FOX News en het

Lees verder...

Italiaans modemerk United Colors of Benetton staat niet alleen bekend om haar gebreide sweaters en gebleekte spijkerbroeken. Het merk heeft al meerdere uitzonderlijke reclamecampagnes uitgevoerd waarin geen van deze of

Lees verder...

9/11 vs. MH17 in een contrastieve analyse

Lees verder...

Discoursonderzoek naar de aanpassing van Amerikaans-Engelse humor fragmenten naar de Nederlandse ondertiteling uit de Walt Disney animatiefilm Big Hero 6.

Lees verder...

Een onderzoek naar representaties van de Iraanse vrouw in het Nederlandse televisieprogramma 'Onze Man in Teheran'.

Lees verder...

Een contrastief onderzoek naar de verschillen in Amerikaanse en Nederlandse vacatures op het gebied van aanspreekvormen van het bedrijf Heineken

Lees verder...

Islamitische landen en de Westerse cultuur lijken soms lijnrecht tegen over elkaar te staan. Deze landen verschillen van elkaar op vele dimensies. Een actueel fenomeen, is het verschil in de

Lees verder...

Een contrastieve onderzoek die kijkt naar de Nederlandse en Russische nieuwsberichtgeving over de MH17

Lees verder...

Het verschil in de beeld dat door Nederlandse volwassenen en jongeren wordt geschetst over drugsgebruik.

Lees verder...

Op welke manier verschilt de geschreven berichtgeving van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van elkaar in hun reactie op de opname van Syrische vluchtelingen? Het antwoord weten? Lees onze nota!

Lees verder...

Dit onderzoek gaat over Rajesh Koothrappali uit de Amerikaanse sitcom The Big Bang Theory. Er is onderzocht hoe Rajesh gerepresenteerd wordt met als onderzoeksvraag: ‘Hoe wordt Raj gerepresenteerd als Indiaas

Lees verder...

Wij hebben een onderzoek gedaan over stereotypering in de populaire Amerikaanse sitcom The Big Bang Theory. We keken specifiek naar de Indiase personage Rajesh Koothrappali en hoe hij als Indiaas

Lees verder...

Dit onderzoek analyseert middels een discoursanalyse hoe het concept van de Latijns-Amerikaanse familie wordt geconstrueerd in de Amerikaanse televisieserie ‘Modern Family’. Binnen dit corpus focust dit onderzoek zich op het

Lees verder...

Kranten maken deel uit van onze dagelijkse informatievoorziening. De manier waarop wij informatie binnenkrijgen bepaald voor een groot deel onze kijk op de wereld. De laatste tijd is de Syrische

Lees verder...

Het verschil in representatie van de MH17 in Russische en Nederlandse krantenartikelen.

Lees verder...

Het onderzoek in dit artikel gaat over Nederlanders en Friezen. De onderzoeksvraag hierbij luidt: zien Nederlanders Friezen als een op zichzelf staande cultuur, ten opzichte van de Nederlandse cultuur? Onze

Lees verder...

Er zijn vertaalverschillen en er dient dus rekening gehouden te worden met de context van de Target Language (TL)

Lees verder...

Test jezelf: welke afbeelding hoort bij welk land?

Lees verder...

Lees verder...